Badania | Wydział Chemii

Tematyka badań

  • chemiczna i radiochemiczna analiza śladowa, specjacja metali i radionuklidów w przyrodzie,
  • oznaczanie naturalnych (210Po, 210Pb, 226Ra, 234U, 235U, 238U, 230Th, 232Th) oraz sztucznych (55Fe, 63Ni, 238Pu, 239+240Pu, 241Pu, 241Am) radionuklidów w próbkach przyrodniczych,
  • rozmieszczenie i nagromadzanie pierwiastków promieniotwórczych w organizmach morskich i lądowych,
  • biogeochemia polonu, uranu i plutonu w ekosystemie południowego Bałtyku,
  • zastosowanie nierównowagi promieniotwórczej 210Po/210Pb, 234U/238U, 235U/238U, 238Pu/239+240Pu oraz 241Pu/239+240Puw badaniach źródeł pochodzenia polonu, uranu i plutonu w ekosystemach naturalnych,
  • wpływ katastrofy jądrowej w Czarnobylu na radioaktywne skażenie Polski,
  • oznaczanie naturalnych (210Po, 210Pb, 226Ra, 234U, 235U, 238U, 230Th, 232Th) oraz sztucznych (238Pu, 239+240Pu, 241Pu, 241Am) radionuklidów w produktach spożywczych,
  • radiologiczne skutki pobierania radionuklidów z powietrza i żywności oraz w wyniku palenia papierosów dla mieszkańców Polski.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dagmara Strumińska-Parulska
Treść wprowadzona przez: Dagmara Strumińska-Parulska
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 13 marca 2017 roku, 14:34