fbpx Who is who | Wydział Chemii

Who is who | Wydział Chemii

Who is who

Kierownik Pracowni

SRM

Profesorowie zwyczajni

FK

Profesorowie Uniwersytetu Gdańskiego

ASK

EJ

      ASZ

MW

Profesorowie emerytowani

  • prof dr hab. Zbigniew Grzonka

Adiunkci

MSM

MSP

EW

 
 

Asystenci naukowi

Przemek J

 
  • dr Przemysław Jurczak
  • telefon: +48 58 523 5040
  • e-mail:
  • dr inż. Sławomir Lach
  • telefon: +48 58 523 5034
  • e-mail:

NK

KKunc

MO

Justynka

JW

 
 
   
   

Doktoranci

 

 
Magda B

Fularczyk

Gizynska

  • mgr Małgorzata Giżyńska
  • telefon:+4858 523 5043
  • e-mail: goja.giz@wp.pl

Jedrzejewska

M. Kog

Magda K

A Kubis

Aleks O

AR

H Sikora

Sandra S

Marta Sz

JZ

   
   

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aneta Szymańska
Treść wprowadzona przez: Aneta Szymańska
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 2 grudnia 2019 roku, 21:17