Wydział Chemii | Wydział Chemii

Wydział Chemii

Symbol: 
8000

Prodziekan ds. Kształcenia i Rozwoju

Dziekan

Prodziekan ds. Nauki

Prodziekan ds. Studiów

Profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Asystenci

Specjaliści

Pracownicy

Pracownicy administracyjni

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Pracownicy naukowo-techniczni

Pracownicy techniczni