Wydział Chemii | Wydział Chemii

Wydział Chemii

Wydział Chemii
ul. Wita Stwosza 63
80-308 Gdańsk
Telefon: +48 58 523 50 00
Fax: +48 58 523 50 12
Symbol: 
8000

Prodziekan ds. Kształcenia i Rozwoju

Dziekan

Prodziekan ds. Nauki

Prodziekan ds. Studiów

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Wykładowcy

Doktoranci

Pracownicy

Pracownicy administracyjni

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Pracownicy naukowo-techniczni