dr hab. Elżbieta Jankowska, prof. UG | Wydział Chemii