Katedra Chemii Teoretycznej | Wydział Chemii

Katedra Chemii Teoretycznej

Kierownik Katedry

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Asystenci