Pracownia Oddziaływań Międzycząsteczkowych | Wydział Chemii

Pracownia Oddziaływań Międzycząsteczkowych

Symbol: 
8731

Kierownik Pracowni

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Asystenci