Katedra Biotechnologii Molekularnej | Wydział Chemii

Katedra Biotechnologii Molekularnej

Symbol: 
8640

Kierownik Katedry

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Asystenci

Pracownicy techniczni