fbpx Katedra Biotechnologii Molekularnej | Wydział Chemii

Katedra Biotechnologii Molekularnej | Wydział Chemii

Katedra Biotechnologii Molekularnej

Symbol: 
8640

Kierownik Katedry

Profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Asystenci

Pracownicy techniczni