fbpx Katedra Biotechnologii Molekularnej | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Katedra Biotechnologii Molekularnej

Katedra Biotechnologii Molekularnej

Symbol: 
T040

Kierownik Katedry

Profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Asystenci

Pracownicy techniczni