Pracownia Badań Strukturalnych Biopolimerów | Wydział Chemii