Pracownia Sensybilizatorów Biologicznych | Wydział Chemii