Katedra Biochemii Molekularnej | Wydział Chemii

Katedra Biochemii Molekularnej

Symbol: 
8711

Kierownik Katedry

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Pracownicy inżynieryjno-techniczni