Katedra Chemii Organicznej | Wydział Chemii

Katedra Chemii Organicznej

Symbol: 
8450

Kierownik Katedry

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Asystenci

Pracownicy techniczni