dr hab. inż. Aneta Szymańska, prof. UG | Wydział Chemii