dr hab. Elżbieta Kamysz, prof. UG | Wydział Chemii