Katedra Chemii Ogólnej i Nieorganicznej | Wydział Chemii

Katedra Chemii Ogólnej i Nieorganicznej

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Pracownicy naukowo-techniczni