Pracownia Fizykochemii Związków Kompleksowych | Wydział Chemii