Skład osobowy | Wydział Chemii

Katedra Chemii Ogólnej i Nieorganicznej - skład osobowy

Profesorowie zwyczajni

telefon: (58) 523 50 61, e-mail: lech.chmurzynski@ug.edu.pl

Profesorowie nadzwyczajni UG

telefon: (58) 523 50 54, e-mail: aleksandra.dabrowska@ug.edu.pl
 
telefon: (58) 523 50 60e-mail: dagmara.jacewicz@ug.edu.pl
 
telefon: (58) 523 50 14, e-mail: mariusz.makowski@ug.edu.pl
 

Adiunkci

telefon: (58) 523 50 52, e-mail: agnieszka.chylewska@ug.edu.pl
 
telefon: (58) 523 50 52, e-mail: joanna.makowska@ug.edu.pl
 
telefon: (58) 523 50 57, e-mail: dariusz.wyrzykowski@ug.edu.pl
 
telefon: (58) 523 50 57, e-mail: krzysztof.zamojc@ug.edu.pl

Starsi wykładowcy

telefon: (58) 523 50 70, e-mail: henryk.myszka@ug.edu.pl
 
telefon: (58) 523 50 51, e-mail: grazyna.wawrzyniak@ug.edu.pl
 

Asystenci

telefon: (58) 523 50 60, e-mail: joanna.drzezdzon@ug.edu.pl

 

Pracownicy naukowo-techniczni

telefon: (58) 523 50 58, e-mail: albert.ignatowicz@ug.edu.pl

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Krzysztof Żamojć
Treść wprowadzona przez: Krzysztof Żamojć
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 1 lutego 2017 roku, 12:38