Skład osobowy | Wydział Chemii

Skład osobowy

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Starsi wykładowcy

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Pracownicy naukowo-techniczni