Zasady rekrutacji | Wydział Chemii

Zasady rekrutacji

Wydział Chemii: Wyszukiwarka kierunków

Rekrutacja na Wydział Chemii na rok akademicki 2018/2019

Studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie

Studia stacjonarne

Biznes chemiczny, studia stacjonarne I stopnia
Chemia, studia stacjonarne I stopnia
Chemia, studia stacjonarne II stopnia
Ochrona środowiska, studia stacjonarne I stopnia
Ochrona środowiska, studia stacjonarne II stopnia

Studia niestacjonarne - zaoczne

Chemia, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia
Ochrona środowiska, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia