Wydział Chemii | Uniwersytet Gdański - IN MARI VIA TUA

Kierownik Katedry

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Pracownicy inżynieryjno-techniczni