fbpx Chemia - stacjonarne I stopnia | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Chemia - stacjonarne I stopnia

Chemia

Studia
stacjonarneI stopnia
Zdjęcie Chemia
Rok akademicki: 2020/2021

Wydział Chemii

Opis

Kierunek objęty "PROgramem Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)"

ATUTY KIERUNKU

 • Absolwenci posiadają dogłębną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu ogólnych i praktycznych zagadnień chemii. Nabyte kompetencje są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.
 • Zajęcia odbywają się w jednym z najnowocześniejszych budynków nauk przyrodniczych w Europie.
 • Studenci w trakcie studiów mogą odbywać staże i praktyki studenckie w zakładach pracy z pomorskiego otoczenia gospodarczego.
 • Studenci mogą uczestniczyć w ramach wymiany studenckiej w programach MOST i ERASMUS,
 • Mozliwość rozwoju swooich zainteresowań w kołach naukowych, organizacjach studenckich, sekcjach sportowych.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci posiadają kwalifikacje umożliwiające zatrudnienie w:
 • firmach, przedsiębiorstwach i biznesie w obszarze produkcji, wykorzystania i obrotu substancjami i preparatami chemicznymi oraz farmaceutycznymi.
 • Posiadają kompetencje pozwalające podejmować pracę w specjalistycznych laboratoriach analitycznych, przemysłowych i kontrolno-pomiarowych. 
 • Absolwenci I stopnia mogą kontynuować kształcenie na II stopniu studiów.

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne5

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

chemia

0,45

matematyka

0,20

język obcy

0,15

jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia

0,20

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów z egzaminem z języka obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.
 5. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci Festiwalu Młodych Naukowców E(x)plory, którzy przedstawili w konkursie projekty naukowe z zakresu chemii i biochemii.
 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 240

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
17 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
20 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
28 sierpnia 2020 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 12 sierpnia
pon.-pt. (bez środy): 10:00 - 14:00,śr.: 13:00 - 17:00
Wydział Chemii
ul. Wita Stwosza 63, pok. C2
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 53 85
e-mail: rek.chemia@ug.edu.pl

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 4 czerwca 2020 roku, 7:54