Biznes chemiczny - stacjonarne I stopnia | Wydział Chemii

Biznes chemiczny

Studia
stacjonarneI stopnia
Zdjęcie Chemia
Rok akademicki: 2019/2020

Wydział Chemii

Strona WWW Wydziału: http://www.chem.ug.edu.pl

Opis

Kierunek objęty "PROgramem Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)"

 

ATUTY KIERUNKU

 
Biznes chemiczny to kierunek o wymiarze wybitnie praktycznym mającym wyposażyć absolwenta w interdyscyplinarną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu przedsiębiorczości chemicznej, funkcjonowania przemysłu chemicznego, technologii chemicznych, zarządzania biznesem chemicznym, realizacji projektów technologicznych w oparciu o narzędzia ekonomii i zarządzania.
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Studia mają przygotować kandydatów do zakładania i prowadzenia małych firm działających w zakresie szeroko pojętej branży chemicznej (produkcja kosmetyków, środków czystości, środków ochrony roślin, przetwórstwo wybranych grup odpadów, wytwarzanie powłok galwanicznych, etc.).

Kryteria przyjęć

Studia prowadzone przez Wydział Chemii i Wydział Ekonomiczny

studia 7-semestralne, inżynierskie

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

chemia

0,40

matematyka

0,20

język obcy

0,15

jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia

0,25

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. § 5 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów z egzaminem z języka obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 6 Uchwały Senatu.
 
 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 60

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
16 lipca 2019 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
18 lipca 2019 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
26 lipca 2019 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 10 lipca
pon.-pt.(bez środy): 10:00-14:00,śr.: 13:00-17:00
Wydział Chemii
ul. Wita Stwosza 63, pok. C2
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 53 85
e-mail: rek.chemia@ug.edu.pl

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: piątek, 26 lipca 2019 roku, 7:43