fbpx Paulina Marta Spisz | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Paulina Marta Spisz

Paulina Marta Spisz

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki chemiczne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 grudnia 2020 roku

magister biotechnologii

Paulina Marta Spisz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Badania radiacyjne i biologiczne pochodnych uracylu w kontekście wspomagania radioterapii”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki chemiczne

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Janusz Rak

Promotor pomocniczy: dr Magdalena Zdrowowicz-Żamojć
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Piotr Ulański, dr hab. inż. Marian Wolszczak

Dyplom nr 4612.


Gdańsk, 15 grudnia 2020 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract296.24 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie381.38 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 14.1 MB
PDF icon Recenzja 21.95 MB
Data publikacji: czwartek, 25 kwietnia 2019 roku, 9:56
Ostatnia modyfikacja: piątek, 18 grudnia 2020 roku, 12:24
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki