fbpx Przemysław Sumczyński | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Przemysław Sumczyński

Przemysław Sumczyński

Tytuł: 
Badanie efektu podstawnikowego pozycji 2 pierścienia diazyny na właściwości fizyczne i pKa serii pochodnych pirazyny metodami ekserymentalnymi i teoretycznymi
Promotor: 
prof. dr hab. Mariusz Makowski
Drugi promotor: 
dr hab. Robert Wieczorek, prof. UWr
Dyscyplina: 
Chemia

Data otwarcia przewodu

17 stycznia 2018
Data publikacji: poniedziałek, 19 lutego 2018 roku, 18:49
Ostatnia modyfikacja: sobota, 6 lipca 2019 roku, 8:57
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki