fbpx Milena Reszka | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Milena Reszka

Milena Reszka

Tytuł: 
Fluorescencyjne wskaźniki aktywności β-glikozydaz wykazujące zjawisko wewnątrzcząsteczkowego przeniesienia protonu w stanie wzbudzonym
Promotor: 
dr hab. Beata Liberek, prof. nadzw.
Promotor pomocniczy: 
dr Illia Serdiuk
Dyscyplina: 
Chemia

Data otwarcia przewodu

17 maja 2017
Data publikacji: wtorek, 23 maja 2017 roku, 18:52
Ostatnia modyfikacja: piątek, 22 grudnia 2017 roku, 10:47
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki