Katarzyna Maria Olkiewicz | Wydział Chemii

Katarzyna Maria Olkiewicz

Tytuł: 
Projektowanie i synteza koniugatów peptydowych o aktywności przeciwdrobnoustrojowej i/lub przeciwnowotworowej
Promotor: 
dr hab. Anna Łęgowska, prof. UG
Dyscyplina: 
Chemia

Data otwarcia przewodu

14 grudnia 2016