Katarzyna Olkiewicz | Wydział Chemii

Katarzyna Olkiewicz

Tytuł: 
Projektowanie i synteza koniugatów peptydowych o aktywności przeciwdrobnoustrojowej i/lub przeciwnowotworowej
Promotor: 
dr hab. Anna Łęgowska, prof. UG

Data otwarcia przewodu

14 grudnia 2016