Beata Anna Bajorowicz | Wydział Chemii

Beata Anna Bajorowicz

Tytuł: 
Otrzymywanie, charakterystyka i fotoaktywność modyfikowanych perowskitów
Promotor: 
prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska
Promotor pomocniczy: 
dr inż. Joanna Reszczyńska
Dyscyplina: 
Ochrona środowiska

Data otwarcia przewodu

16 grudnia 2015