Marta Beata Paszkiewicz-Gawron | Wydział Chemii

Marta Beata Paszkiewicz-Gawron

Tytuł: 
Właściwości powierzchniowe i fotokatalityczne cząstek TiO2 modyfikowanych cieczami jonowymi
Promotor: 
prof. dr. hab. Adriana Zaleska-Medynska
Promotor pomocniczy: 
dr inż. Justyna Łuczak
Dyscyplina: 
Ochrona środowiska

Data otwarcia przewodu

14 października 2015