Marta Paszkiewicz | Wydział Chemii

Marta Paszkiewicz

Tytuł: 
Wpływ wybranych parametrów cieczy jonowych na właściwości oraz aktywność fotokatalityczną TiO2 - otrzymywanie i charakterystyka
Promotor: 
prof. dr. hab. Adriana Zaleska-Medynska

Data otwarcia przewodu

14 października 2015