Aleksandra Maria Tesmar | Wydział Chemii

Aleksandra Maria Tesmar

Tytuł: 
Struktura, właściwości fizykochemiczne i biologiczne kompleksów jonów metali bloku d z ligandami aminopolikarboksylanowymi
Promotor: 
prof. dr hab. inż. Lech Chmurzyński
Promotor pomocniczy: 
dr Dariusz Wyrzykowski
Dyscyplina: 
Chemia

Data otwarcia przewodu

11 czerwca 2014