Aleksandra Tesmar | Wydział Chemii

Aleksandra Tesmar

Tytuł: 
Aminopolikarboksylanowe kompleksy jonów metali - charakterystyka fizykochemiczna i biologiczna
Promotor: 
prof. dr hab. inż. Lech Chmurzyński

Data otwarcia przewodu

11 czerwca 2014