Małgorzata Maria Ogryzek | Wydział Chemii

Małgorzata Maria Ogryzek

Tytuł: 
Właśiwości kompleksotwórcze pochodnych pirazyny względem wybranych jonów metali (II i III) bloku d jako nowych metalofarmaceutyków
Promotor: 
prof. UG, dr hab. Mariusz Makowski

Data otwarcia przewodu

17 września 2014