Małgorzata Maria Biedulska | Wydział Chemii

Małgorzata Maria Biedulska

Tytuł: 
Właśiwości kompleksotwórcze pochodnych pirazyny względem wybranych jonów metali (II i III) bloku d jako nowych metalofarmaceutyków
Promotor: 
prof. UG, dr hab. Mariusz Makowski
Promotor pomocniczy: 
dr Agnieszka Chylewska
Dyscyplina: 
Chemia

Data otwarcia przewodu

17 września 2014