Agnieszka Gabriela Lipska | Wydział Chemii

Agnieszka Gabriela Lipska

Tytuł: 
Badanie struktury i dynamiki wybranych białek metodą symulacji gruboziarnistych
Promotor: 
prof. dr hab. Józef Adam Liwo
Promotor pomocniczy: 
dr Adam Sieradzan
Dyscyplina: 
Chemia

Data otwarcia przewodu

11 lutego 2015