fbpx Anna Marta Cirocka | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Anna Marta Cirocka

Anna Marta Cirocka

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki chemiczne Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 30 września 2020 roku

magister chemii

Anna Marta Cirocka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Modyfikowane transparentne warstwy przewodzące jako nowe materiały elektrodowe”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w dyscyplinie Nauki chemiczne

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Tadeusz Ossowski

Promotor pomocniczy: dr Iwona Dąbkowska
Recenzenci: Dr hab. Agnieszka Królicka, Dr hab. Martin Jönsson - Niedziółka

Dyplom nr 4590.


Gdańsk, 08 października 2020 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract568.47 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie570.04 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 11.3 MB
PDF icon Recenzja 2282.6 KB
Data publikacji: piątek, 27 listopada 2015 roku, 9:50
Ostatnia modyfikacja: środa, 21 października 2020 roku, 13:36
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki