Anna Marta Cirocka | Wydział Chemii

Anna Marta Cirocka

Tytuł: 
Nowe materiały elektrodowe w zastosowaniach elektroanalitycznych
Promotor: 
prof. dr hab. inż. Tadeusz Ossowski
Promotor pomocniczy: 
dr Iwona Dąbkowska
Dyscyplina: 
Chemia

Data otwarcia przewodu

15 października 2014