Maciej Adrian Barycki | Wydział Chemii

Maciej Adrian Barycki

Tytuł: 
Modelowanie rozprzestrzeniania się wybranych cieczy jonowych oraz nanomateriałów w środowisku przyrodniczym
Promotor: 
prof. UG, dr hab. Tomasz Puzyn

Data otwarcia przewodu

09 lipca 2014