Patrycja Maria Zięba | Wydział Chemii

Patrycja Maria Zięba

Tytuł: 
Modyfikowane powierzchnie węglowe jako nowe materiały do badań elektrochemicznych
Promotor: 
prof. dr hab. inż. Tadeusz Ossowski

Data otwarcia przewodu

14 maja 2014