Patrycja Maria Zięba-Meyer | Wydział Chemii

Patrycja Maria Zięba-Meyer

Tytuł: 
Modyfikowane powierzchnie węglowe jako nowe materiały do badań elektrochemicznych
Promotor: 
prof. dr hab. inż. Tadeusz Ossowski
Promotor pomocniczy: 
dr inż. Robert Bogdanowicz
Dyscyplina: 
Chemia

Data otwarcia przewodu

14 maja 2014