Małgorzata Katarzyna Sobocińska | Wydział Chemii

Małgorzata Katarzyna Sobocińska

Tytuł: 
Projektowanie, synteza i badania endogennych inhibitorów enkefalinaz oraz ich analogów
Promotor: 
prof. UG, dr hab. Elżbieta Kamysz
Dyscyplina: 
Biochemia

Data otwarcia przewodu

15 października 2014