Małgorzata Katarzyna Sobocińska | Wydział Chemii

Małgorzata Katarzyna Sobocińska

Tytuł: 
Synteza i badania biologiczne endogennych inhibitorów enkefalinaz i ich analogów jako potencjalnych substancji leczniczych w terapii nieswoistych chorób zapalnych jelit i bólu trzewnego
Promotor: 
prof. UG, dr hab. Elżbieta Kamysz
Dyscyplina: 
Biochemia

Data otwarcia przewodu

15 października 2014