Aliaksei Oleg Papkov | Wydział Chemii

Aliaksei Oleg Papkov

Tytuł: 
Zmiana specyficzności substratowej termostabilnej endonukleazy restrykcyjnej TthHB27I za pomocą inżynierii genetycznej motywu katalicznego oraz wiążącego kofaktor
Promotor: 
prof. dr hab. Piotr Skowron
Promotor pomocniczy: 
dr inż. Joanna Jeżewska-Frąckowiak
Dyscyplina: 
Biochemia

Data otwarcia przewodu

14 stycznia 2015