Małgorzata Natalia Pieszko | Wydział Chemii

Małgorzata Natalia Pieszko

Tytuł: 
Synteza chemiczna i charakterystyka triazolowych ligandów regulatorowych struktur RNA wirusa HIV-1
Promotor: 
prof. UG, dr hab. Piotr Mucha

Data otwarcia przewodu

23 maja 2012