Katarzyna Justyna Odziomek | Wydział Chemii

Katarzyna Justyna Odziomek

Tytuł: 
Badanie wpływu struktury chemicznej nanocząstek pochodnych hydroksyapatytu na ich właściwości fizykochemiczne i biologiczne metodami in silico
Promotor: 
prof. UG, dr hab. Tomasz Puzyn
Dyscyplina: 
Chemia

Data otwarcia przewodu

13 listopada 2013