fbpx Piotr Storoniak | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Piotr Storoniak

Piotr Storoniak

z dnia 12 grudnia 2012 roku

Piotr Storoniak

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

Znaczenie reaktywnych form zasad nukleinowych w  procesach uszkodzeń DNA pod wpływem promieniowania UV oraz  jonizującego

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Ryszard Adamiak, prof. UG, dr hab. Cezary Czaplewski, prof. CBMM, dr hab. inż. Piotr Guga

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz

Dyplom nr 693.


Gdańsk, 28 grudnia 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 25 sierpnia 2014 roku, 12:11
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: