fbpx Danuta Halina Zielińska | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Danuta Halina Zielińska

Danuta Halina Zielińska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 czerwca 2011 roku

Danuta Halina Zielińska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Elektrochemiczne metody detekcji małocząsteczkowych kwasów karboksylowych i  wybranych polifenoli oraz  w  koncepcji wyznaczania pojemności przeciwutleniającej żywności.

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Renata Bilewicz, prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki, prof. dr hab. Piotr Stepnowski, prof. dr hab. Krzysztof Winkler

Dyplom nr 620.


Gdańsk, 07 lipca 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: