fbpx Mariusz Makowski | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Mariusz Makowski

Mariusz Makowski

z dnia 27 czerwca 2012 roku

Mariusz Makowski

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

Projektowanie i  parametryzacja gruboziarnistych, opartych na  fizyce potencjałów oddziaływań łańcuchów bocznych reszt aminokwasowych w  wodzie do  zastosowania w  wielkoskalowych symulacjach białek

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. inż. Jerzy Stanisław Błażejowski, prof. dr hab. Lucjan Piela, prof. dr hab. inż. Wacław Sokalski

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Ryszard Adamiak

Dyplom nr 667.


Gdańsk, 06 lipca 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 21 sierpnia 2014 roku, 15:25
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: