fbpx Janusz Madaj | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Janusz Madaj

Janusz Madaj

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 01 grudnia 2004 roku

doktor

Janusz Madaj

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Badania dróg tworzenia i przemian wybranych związków cukrowych

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: dr hab. Bogusław Kryczka, prof. UŁ, prof. dr hab. Zygfryd Smiatacz, prof. dr hab. Andrzej Temeriusz

Dyplom nr 453.


Gdańsk, 07 kwietnia 2005 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: