fbpx Publikacje | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Publikacje

Publikacje


rok 2013

 

B. Karawajczyk, M. Kwiatkowski, „ Hands-on science course for upper primary and lower secondary schools in Poland – a challenge for using IBSE methodology in developing
practical and exploring skills”, HSCI 2013 Proceedings of the 10th International Conference on Hands-on Science Educating for Science and through Science, Pavol Jozef Safarik University Kosice, Slowakia, ISBN 978-989-98032-2-0, str. 32 - 36

M. Czaja, B. Karawajczyk, M. Kwiatkowski, „Popularisation of chemistry among the inhabitants of Gdańsk region”, HSCI 2013 Proceedings of the 10th International Conference on Hands-on Science Educating for Science and through Science, Pavol Jozef Safarik University Kosice, Slowakia, ISBN 978-989-98032-2-0, str. 198 – 199

N. Formela, A. Hertha, M. Czaja, B. Karawajczyk, M. Kwiatkowski, „Toksyna botulinowa – lecząca trucizna”, Chemia ma wiele twarzy, Gdańsk 2013, Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, ISBN 978-83-7680-785-0, Gdynia 2013, s. 65-66

M. Grzegórska, K. Osińska, M. Czaja, B. Karawajczyk, M. Kwiatkowski, „Parabeny – dlaczego nie?”, Chemia ma wiele twarzy, Gdańsk 2013, Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, ISBN 978-83-7680-785-0, Gdynia 2013, s. 67-68

K. Izdebska, P. Deptuła, M. Czaja, B. Karawajczyk, M. Kwiatkowski, „Tajemnice sztucznych ogni”, Chemia ma wiele twarzy, Gdańsk 2013, Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, ISBN 978-83-7680-785-0, Gdynia 2013, s. 69

A. Jackowska, I. Gawin, M. Czaja, B. Karawajczyk, M. Kwiatkowski, „Napoje energetyzujące – pić czy nie pić?”, Chemia ma wiele twarzy, Gdańsk 2013, Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, ISBN 978-83-7680-785-0, Gdynia 2013, s. 71

A. Kowalczyk, B. Karawajczyk, M. Czaja, M. Kwiatkowski, „Niekonwencjonalne źródła gazu ziemnego – gaz z łupków”, Chemia ma wiele twarzy, Gdańsk 2013, Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, ISBN 978-83-7680-785-0, Gdynia 2013, s.81

H. Męczykowska, M. Świerzewska, B. Karawajczyk, M. Czaja, M. Kwiatkowski, „Guma do żucia – fakty i mity”, Chemia ma wiele twarzy, Gdańsk 2013, Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, ISBN 978-83-7680-785-0, Gdynia 2013, s. 87-88

A. Miszewska, K. Trepkowska, B. Karawajczyk, M. Czaja, M. Kwiatkowski, „Farby do włosów”, Chemia ma wiele twarzy, Gdańsk 2013, Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, ISBN 978-83-7680-785-0, Gdynia 2013, s. 93

B. Spietelun, B. Karawajczyk, „Problem z chemią a nauczanie problemowe, czyli chemik na tropie”, Chemia ma wiele twarzy, Gdańsk 2013, Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, ISBN 978-83-7680-785-0, Gdynia 2013, s. 109

M. Stefaniak, B. Karawajczyk, M. Czaja, M. Kwiatkowski, „Kontrowersyjny słodzik – aspartam E951”, Chemia ma wiele twarzy, Gdańsk 2013, Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, ISBN 978-83-7680-785-0, Gdynia 2013, s. 111

M. Czaja, D. Jacewicz, Propozycja zadań dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z zakresu chemii ogólnej, Chemia w szkole 2013 (1), 26-28, ISSN 0411-8634.

M. Czaja, Propozycja zadań utrwalających dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z zakresu aldehydy i ketony, kwasy karboksylowe, estry i tłuszcze, Chemia w szkole 2013 (6), 42-48, ISSN 0411-8634.

M. Czaja, B. Karawajczyk, M. Kwaitkowski, „Popularisation of chemistry among the inhabitants of Gdańsk region”, HSCI 2013 Proceedings of the 10th International Conference on Hands-on Science Educating for Science and through Science, Pavol Jozef Safarik University Kosice, Slowakia, ISBN 978-989-98032-2-0, str. 198-199.

 

rok 2012

 

M. Caban, N. Migowska, P. Stepnowski, M. Kwiatkowski, J. Kumirska "Matrix effects and recovery calculations in analyses of pharmaceuticals based on the determination of β-blockers and β-agonists in environmental samples", J.Chromatogr. A, 1258, 117-127, 2012.

M. Juriševič, M. Vrtačnik, M. Kwiatkowski, N. Gros "The interplay of students' motivational orientations, their chemistry achievements and their peception of learning within the hands-on approach to visible spectrometry", Chem. Educ. Res. Pract., 13, 237-247, 2012.

A. Boryło A, W. Nowicki, G. Olszewski, B. Skwarzec "Polonium (210Po), uranium (234U, 238U) isotopes and trace metals in mosses from Sobieszewo Island, northern Poland", Journal of Environmental Science and Health, Part A, 47, 1831-1842, 2012.

M. Czaja "Jacy są uczestnicy olimpiad chemicznych", Chemia w szkole, 2012 (4), 33-34.

M. Czaja "Propozycje zadań dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z zakresu: estry, aldehydy i ketony", Chemia w szkole, 2012 (4), 38-39.

R. Piosik, E. Kowalik, A. Florek "O prof. Zofii Matysikowej w 15 rocznicę śmierci", Orbital 2012 (6), 238-240.

B. Karawajczyk, M. Kwiatkowski "Implementation of science workshops – the new curriculum proposition for the students of upper primary and lower secondary educational stage – a teacher's view" w "Chemistry Education in the Light of Research", ISBN 978-83-7271-764-1, wyd. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2012, str. 75-77.

M. Czaja "Sprawdziany modułowe z chemii jako narzędzie pomiaru dydaktycznego" w "Badania w dydaktyce chemii", ISBN 978-83-7271-766-5, wyd. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2012, str. 21-23.

M. Czaja, W. Nowicki "Co można zrobić aby zwiększyć motywację uczniów – badania ankietowe" w "Badania w dydaktyce chemii", ISBN 978-83-7271-766-5, wyd. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2012, str. 24-25.

M. Czaja "Trudności w nauce chemii" w "Nie boimy się chemii, materiały konferencyjne", ISBN: 978-83-86526-40-6. wyd. Centrum Edukacji Nauczycieli, Gdańsk 2012, str. 100-101.

B. Karawajczyk "Przygotowanie studentów (przyszłych nauczycieli chemii i przyrody) do pełnienia roli opiekuna uczniowskich projektów edukacyjnych", w "Badania w dydaktyce chemii", ISBN 978-83-7271-766-5, wyd. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2012, str. 75-76.

A. Boryło, W. Nowicki, B. Skwarzec "The concentrations of trace metals in plants from phosphogypsum waste heap in Wiślinka, northern Poland", Proceedings 16th International Conference on Heavy Metals in the Environment (ICHMET), Rzym, Włochy, 2012.

A. Boryło, B. Skwarzec, G. Olszewski, W. Nowicki "The radiochemical contamination (210Po and 238U) of zone around phosphogypsum waste heap in Wiślinka (northern Poland)", Proceedings 16th International Conference on Heavy Metals in the Environment (ICHMET), Rzym, Włochy, 2012.

A. Boryło, W. Nowicki, G. Olszewski, B. Skwarzec "Bioaccumulation of polonium (210Po), uranium (234U, 238U) isotopes and trace metals in mosses from Sobieszewo Island, northern Poland", Proceedings 16th International Conference on Heavy Metals in the Environment (ICHMET), Rzym, Włochy, 2012.

 

rok 2011

 

M. Caban, P. Stepnowski, M. Kwiatkowski, N. Migowska, J. Kumirska "Determination of b-blockers and b-agonists using gas chromatography and gas chromatography-mass spectrometry – A comparative study of the derivatization step", J.Chromatogr. A, 1218(44), 8110-8122, 2011.

M. Czaja, B. Karawajczyk, M. Kwiatkowski, "Zbiór zadań jako środek dydaktyczny w edukacji chemicznej", Chemicke vzdelavani v teorii a praxi, Pilzno 2011 (ISSN 1210-3349), str. 297-299.

B. Karawajczyk "Wdrażanie przyszłych nauczycieli chemii do korzystania z laboratoryjnej metody problemowej", Chemicke vzdelavani v teorii a praxi, Pilzno 2011 (ISSN 1210-3349), str. 113-116.

M. Kwiatkowski, T. Sadoń-Ossowiecka, R. Suska-Wróbel, M. Żukowski, J. Jendza, P. Zamojski "Edukacja matematyczno-przyrodnicza w Polsce – raport z debat publicznych Uniwersytetu Gdańskiego", IV Pomorski Kongres Obywatelski "Podmiotowość dla rozwoju", wyd. Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2011 (ISBN 978-83-7615-071-0), str. 107-113.

 

rok 2010

 

M. Czaja, M. Kwiatkowski, N. Gros, M. Vrtacnik "Hands-on approach to visible spectrometry – a motivation study among students of German upper secondary schools", 10th ECRICE Book of Abstracts, wyd. Pedagogical University of Kraków, Kraków 2010 (ISBN 978-83-7271-618-7), str. 64-66 (extended abstract).

B. Karawajczyk " Introduction of modern didactic methods to students – future chemistry teachers", 10th ECRICE Book of Abstracts, wyd. Pedagogical University of Kraków, Kraków 2010 (ISBN 978-83-7271-618-7), str140-141 (extended abstract).

M. Czaja, B. Karawajczyk, R. Kasprzykowska, H. Myszka, M. Kwiatkowski "Badanie jakości kształcenia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego", w "Badania w dydaktykach przedmiotów przyrodniczych (Research in Didactics of the Sciences)", wyd. Pedagogical University of Kraków, Kraków 2010 (ISBN 978-83-7271-636-1), str. 111- 114.

B. Karawajczyk, M. Czaja "Propagowanie proekologicznych i prozdrowotnych postaw wśród uczniów – prace dyplomowe studentów studiów licencjackich" w "Badania w dydaktykach przedmiotów przyrodniczych (Research in Didactics of the Sciences)", wyd. Pedagogical University of Kraków, Kraków 2010 (ISBN 978-83-7271-636-1), str. 187- 190.

M. Czaja, W. Nowicki, K. Michalak "System zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego – badania ankietowe" w "Badania w dydaktykach przedmiotów przyrodniczych (Research in Didactics of the Sciences)", wyd. Pedagogical University of Kraków, Kraków 2010 (ISBN 978-83-7271-636-1), str. 115- 117.

A. Florek "Opracowanie strategii nauczania do realizacji zagadnienia »Tłuszcze« dla klas nie-chemicznych" w "Badania w dydaktykach przedmiotów przyrodniczych (Research in Didactics of the Sciences)", wyd. Pedagogical University of Kraków, Kraków 2010 (ISBN 978-83-7271-636-1), str. 130-133.

B. Karawajczyk "Zwiększanie aktywności studentów podczas zajęć laboratoryjnych z dydaktyki chemii" w "Badania w dydaktykach przedmiotów przyrodniczych (Research in Didactics of the Sciences)", wyd. Pedagogical University of Kraków, Kraków 2010 (ISBN 978-83-7271-636-1), str. 184-186.

B. Karawajczyk "Kształtowanie u studentów umiejętności przydatnych w zawodzie nauczyciela", Chemicke rozhlady 5(2010) (ISSN 1335-8391), str. 221 – 228.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Zahorska
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Zahorska
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 7 marca 2014 roku, 9:51