fbpx WFOŚ/D/210/4/2018 | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

WFOŚ/D/210/4/2018

WFOŚ/D/210/4/2018

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Nazwa zadania: „Wieże fotokatalityczne do oczyszczania powietrza w aglomeracjach miejskich” (w ramach umowy nr WFOŚ/D/210/4/2018)

Kierownik projektu: prof. dr hab inż. Adriana Zaleska-Medynska

Koszt kwalifikowany zadania: 400 000 zł

Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: dotacja w wysokości 320 000 zł

Opis zadania: Celem projektu jest zaprojektowanie, zbudowanie i przetestowanie wieży fotokatalitycznej służącej do oczyszczania powietrza w aglomeracjach miejskich. Proponowana wieża fotokatalityczna pozwala na jednoczesne usuwanie lotnych związków organicznych (VOCs), związków nieorganicznych (takich jak NOx oraz SO2), pyłów oraz mikroorganizmów, a tym samym na polepszenie jakości powietrza w aglomeracjach miejskich.

Urządzenie wykorzystuje innowacyjny proces fotokatalizy heterogenicznej, w którym aktywne formy tlenku skutecznie unieszkodliwiają zanieczyszczenia chemiczne, mikroorganizmy patogenne oraz nieprzyjemne zapachy. Zastosowanie nowatorskiego urządzenia przyczynia się do oczyszczania powietrza zawierającego szeroką gamę zanieczyszczeń, a tym samym do polepszenia sytuacji zdrowotnej populacji, zwłaszcza w stosunku do chorób układu oddechowego oraz sercowo-naczyniowego.

Za część merytoryczną projektu odpowiedzialny był zespół prof. dr hab. inż. Adriany Zaleskiej-Medynskiej z Katedry Technologii Środowiska Wydziału Chemii UG. Jednym z głównych zadań projektu było opracowanie produkcji warstw fotokatalitycznych w postaci nanorurek TiO2 w skali ułamkowo-technicznej. Badania te wymagały opracowania odpowiedniej aparatury oraz dobór warunków wytwarzania warstw fotokatalitycznych w skali ułamkowo-technicznej. Przejście od skali laboratoryjnej do skali ułamkowo-technicznej pozwoliło na wytworzenie warstw o wymiarach odpowiednich do prototypowego urządzenia oraz umożliwi w przyszłości produkcję warstw fotokatalitycznych (komercjalizację technologii). Wykonawcą wieży była firma PHU Dytrych Sp. z o.o. z Łodzi reprezentowana przez Witolda Dytrycha.

Aktywny odnośnik do strony: www.wfos.gdansk.pl

Sprawozdanie z realizacji

       

Zdjęcia wieży fotokatalitycznej na terenie kampusu Uniwersytetu Gdańskiego

WFOSIGW

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Beata Bajorowicz
Treść wprowadzona przez: Beata Bajorowicz
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 23 grudnia 2020 roku, 10:10