fbpx WFOŚ/D/210/112/2018 | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

WFOŚ/D/210/112/2018

WFOŚ/D/210/112/2018

Zadania dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Nazwa zadania: „Stanowisko edukacyjne do absorpcji CO2” (w ramach umowy nr WFOŚ/ D/210/112/2018)

Kierownik projektu: mgr inż. Paweł Mazierski

Koszt kwalifikowany zadania: 30 000 zł

Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: dotacja w wysokości 20 000 zł

Opis zadania: Celem głównym projektu jest edukacja studentów w zakresie likwidacji zanieczyszczeń powietrza wywołanych przez przemysł. W ramach projektu zostanie zaprojektowane i zbudowane stanowisko edukacyjne do absorpcji CO2 z powietrza. Adresatami bezpośrednimi projektu są studenci Wydziału Chemii UG. Instalacja do absorpcji CO2 będzie wykorzystywana do prowadzenia zajęć laboratoryjnych dla studentów kierunków studiów: Ochrona Środowiska, Chemia, Biznes Chemiczny oraz Biznes i Technologia Ekologiczna. Adresatami pośrednimi są mieszkańcy Trójmiasta (w tym przede wszystkim dzieci i młodzież) oraz turyści odwiedzający miasto.

stanowisko CO2

Fot. Stanowisko edukacyjne do absorpcji CO2

Aktywny odnośnik do strony www.wfos.gdansk.pl

Sprawozdanie z realizacji

 

Prezentacja stanowiska edukacyjnego do absorpcji CO2 podczas dni otwartych Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego w dniu 20.03.2019 r.:

CO2

CO2

WFOSIGW

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Beata Bajorowicz
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Bielicka-Giełdoń
Ostatnia modyfikacja: 
niedziela, 15 marca 2020 roku, 12:31