fbpx 2017/25/B/ST8/01119 | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

2017/25/B/ST8/01119

2017/25/B/ST8/01119

Tytuł projektu: Nowe materiały półprzewodnikowe do fotokatalitycznego generowania wodoru: mechanizm formowania w obecności cieczy jonowych

Numer projektu: UMO-2017/25/B/ST8/01119, ZAD: 557-8620-0095-18—217

Konkurs: OPUS 13

Kierownik projektu: dr inż. Ewelina Grabowska-Musiał

Czas realizacji projektu: 2018 -2021

Streszczenie projektu

Wykaz prac opublikowanych w wyniku realizacji projektu:

  1. Zwara J. Paszkiewicz-Gawron M. Łuczak J. Pancielejko A. Lisowski W. Trykowski G. Zaleska-Medynska A., Grabowska E., The effect of imidazolium ionic liquid on the morphology of Pt nanoparticles deposited on the surface of SrTiO3 and photoactivity of Pt–SrTiO3 composite in the H2 generation reaction, International Journal of Hydrogen Energy, 44 (2019), 26308-26321
  2. Zwara J., Pancielejko A., Paszkiewicz-Gawron M., Łuczak J., Miodyńska M., Lisowski W., Zaleska-Medynska A., Grabowska-Musiał E., Fabrication of ILs-Assisted AgTaO3 Nanoparticles for the Water Splitting Reaction: The Effect of ILs on Morphology and Photoactivity, Materials, 13 (10), (2020), 4055.
  3. Paszkiewicz-Gawron M., Kowalska E., Endo-Kimura E., Zwara J. Pancielejko A., Wang K., Lisowski W., Łuczak J., Zaleska-Medynska A., Grabowska-Musiał E., Stannates, titanates and tantalates modified with carbon and graphene quantum dots for enhancement of visible-light photocatalytic activity, Applied Surface Science, 541, (2021), 148425.  
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Drzeżdżon
Treść wprowadzona przez: Beata Bajorowicz
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 7 czerwca 2021 roku, 21:24