fbpx 2016/23/B/ST8/03336 | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

2016/23/B/ST8/03336

2016/23/B/ST8/03336

Tytuł projektu: Mechanizm wzbudzania kropek kwantowych w reakcjach fotokatalitycznych

Numer projektu: 2016/23/B/ST8/03336

Konkurs: OPUS 12

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska

Czas realizacji projektu: 2017 -2020

Streszczenie projektu

Wykaz prac opublikowanych w wyniku realizacji projektu:

  1. Sowik J.; Miodyńska M.; Bajorowicz B.; Mikołajczyk A.; Lisowski W.; Klimczuk T., Kaczor D.; Zaleska-Medynska A., Malankowska A., Optical and photocatalytic properties of rare earth metal modified ZnO quantum dots, Appl. Surf. Sci. 464 (2019) 651-663.
  2. Bajorowicz B., Kobylański M., Golabiewska A., Zaleska-Medynska A., Malankowska A., Quantum dot-decorated semiconductor micro- and nanoparticles: A review of their synthesis, characterization and application in photocatalysis, Adv. Colloid Interface Sci. 256 (2018) 352-372.
  3. Zwara J., Grabowska A., Klimczuk T. Lisowski W., Zaleska-Medynska A., Shape-dependent enhanced photocatalytic effect under visible light of Ag3PO4 particles, J. Photochem. and Photobiol A 367 (2018) 240-252.
  4. Baluk M.A., Kobylański M.P., Lisowski W., Trykowski G., Klimczuk T., Mazierski P., Zaleska-Medynska A., Fabrication of durable ordered Ta2O5 nanotube arrays decorated by Bi2S3 quantum dots, Nanomaterials 9 (2019) 1347.
  5. Lewandowski Ł., Zaleska-Medynska A., Sposób wytwarzania warstw węglowych zawierających grafen na nanocząstkach, zwłaszcza kropkach kwantowych, zawierających co najmniej jeden materiał półprzewodnikowy, oraz naczynie reakcyjne do wytwarzania warstw węglowych zawierających grafen na nanocząstkach zawierających co najmniej jeden materiał półprzewodnikowy, zwłaszcza tlenkach metali i materiałach kompozytowych, Zgłoszenie patentowe P.430994 (data zgłoszenia: 29.08.2019)
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Beata Bajorowicz
Treść wprowadzona przez: Beata Bajorowicz
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 10 marca 2020 roku, 15:24