Skład Osobowy | Wydział Chemii

Skład Osobowy Pracowni Procesów Zaawansowanego Utleniania

                                 
                    
                                                    Kierwonik Pracowni:                      
                       
                                      

                           
                          dr hab. Ewa Siedlecka, prof. UG 

                          pok. G210,

                          tel. 058 523 5228,
                          e-mail: ewa.siedlecka@ug.edu.pl                  

                         

 

                                                                         Adiunkci:

                       
                          dr inż. Aleksandra Pieczyńska

                          pok. G207, 

                          tel. 058 523 5225,
                          e-mail: aleksandra.pieczynska@ug.edu.pl

 

                                 

abg

                       
                          dr Aleksandra Bielicka-Giełdoń

                          pok. G208, 

                          tel. 058 523 5226,
                          e-mail: a.bielicka-gieldon@ug.edu.pl

 

 


                              Doktoranci:                      
                       
                                      

                         

                      mgr Aleksandra Ofiarska
                      pok. G209

                             tel. 058 523 5227
                             e-mail: aleksandra.ofiarska@phdstud.ug.edu.pl
                              
 

  

     

                             mgr inż. Agnieszka Fiszka Borzyszkowska 
                      pok. G209

                             tel. 058 523 5227
                             e-mail: agnieszka.fiszka@phdstud.ug.edu.pl

 

 

  
 

Patrycja Wilczewska  

                              mgr Patrycja Wilczewska 
                             
pok. G209

                              tel. 058 523 5227
                              e-mail: patrycja.wilczewska@phdstud.ug.edu.pl

  
 

                         

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Bielicka-Giełdoń
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Bielicka-Giełdoń
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 10 lipca 2018 roku, 9:16