fbpx GEKON 2014-2016 | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

GEKON 2014-2016

GEKON 2014-2016

 

"Fotokatalityczne oczyszczanie strumieni powietrza"

Projekt nr: GEKON1/03/214483/16/2014

 
Lider Projektu: PHU DYTRYCH Sp. z o.o. w Łodzi
 
Partner projektu: Uniwersytet Gdański
 
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska
 
Przyznane dofinasowanie dla partnera projektu: 296 960,00 zł
 
Czas realizacji: 09.2014-05.2016 r.
 
Badania realizowane są na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Chemii w Laboratorium Nanomateriałów i Nanokompozytów.
 
Celem projektu jest zaprojektowanie, zbudowanie i wdrożenie nowatorskich urządzeń fotokatalitycznych do oczyszczania strumieni powietrza zawierającego lotne związki organiczne (VOCs), związki nieorganiczne i mikroorganizmy (bakterie, grzyby), które między innymi pozwolą na obniżenie poziomu zanieczyszczeń i dezodoryzację powietrza na terenach składowisk odpadów oraz oczyszczalni ścieków i tym samym na ochronę zasobów wód powierzchniowych i gruntowych poprzez eliminację poważnego źródła zanieczyszczeń.
Urządzenie będzie zbudowane z wykorzystaniem następujących modułów: modułu wstępnego oczyszczania (odpylanie), zaawansowanego utleniania, modułu niszczenia resztkowego ozonu oraz adsorpcji na węglu aktywnym.
 

ZAPYTANIA OFERTOWE

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Bielicka-Giełdoń
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Bielicka-Giełdoń
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 9 marca 2015 roku, 8:46