fbpx Komunikaty | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Komunikaty

Komunikaty - wybrane

2013

  1. A. Fabiańska, Zastosowanie elektrochemicznego utleniania do usuwania wybranych farmaceutyków ze ścieków, XI Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów Na Pograniczu Chemii i Biologii, Ustroń, 1-4 czerwca 2013

  2. E. Grabowska, M. Diak, M. Klein, A. Zaleska, Synthesis and characteristics of decahedral TiO2 particles, 4th International Conference on Semiconductor Photochemistry, Prague, Czech Republic, 23-27 June 2013

  3. A. Fabiańska, P. Palenica, A. Białk-Bielińska, E.M. Siedlecka, „Rozkład wybranych farmaceutyków metodą Elektrochemicznego Utleniania”, II Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko, Gdańsk, 27-28 czerwca 2013

  4. A. Bielicka-Giełdoń, K. Łyczek, Ł. Dereń, E. Ryłko, Porównanie efektywności metod ekstrakcji złota i innych metali ze złomu elektronicznego, II Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych Człowiek, Nauka, Środowisko, Gdańsk, 27-28 czerwca 2013

  5. M. Diak, M. Klein, E. Grabowska, A. Zaleska., “Decahedral TiO2 nanoparticles: the effect of preparation conditions on the structure and properties,  2nd International Conference on Photocatalytic and Advanced Oxidation Technologies for Treatment of Water, Air, Soil and Surfaces (PAOT-2), Gdańsk, Poland, 9-12 September 2013

  6. E. Grabowska, M. Diak, M. Stelmachowski, A. Zaleska, Photocatalytic conversion of waste glycerol to hydrogen, 2nd International Conference on Photocatalytic and Advanced Oxidation Technologies for Treatment of Water, Air, Soil and Surfaces (PAOT-2), Gdańsk, Poland, 9-12 September 2013

  7. A. Fabiańska, R. Bogdanowicz, T. Ossowski, E.M. Siedlecka, „Environmental application of modified boron-doped diamond electrodes”, 2nd International Conference on Photocatalytic and Advanced Oxidation Technologies for Treatment of Water, Air, Soil and Surfaces (PAOT-2), Gdańsk, Poland, 9-12 September 2013

  8. A. Bielicka-Giełdoń, K. Łyczek, Ł. Dereń, E. Ryłko, E.M. Siedlecka, „Badanie efektywności i selektywności wybranych metod ekstrakcji złota i innych metali ze złomu elektronicznego”, X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Obieg pierwiastków w przyrodzie. Bioakumulacja, toksyczność, przeciwdziałanie, Warszawa, 27 września 2013

  9. J. Reszczyńska, T. Grzyb, B. Ohtani, A. Zaleska, „Luminescence properties and photocatalytic activity of rare Earth metal-modified titanium dioxide photocatalysts”, 18th International Conference on Semiconductor Photocatalysis and Solar Energy Conversion (SPASEC-18), San Diego, CA (USA), 17-21 November 2013

  10. A. Cybula, B. Bajorowicz, M. Marchelek, T. Klimczuk, A. Zaleska, „Nanocomposites for photocatalytic air treatment, 18th International Conference on Semiconductor Photocatalysis and Solar Energy Conversion (SPASEC-18), San Diego, CA (USA), 17-21 November 2013

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Bielicka-Giełdoń
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Bielicka-Giełdoń
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 12 marca 2014 roku, 21:04