Ćwiczenie 7 | Wydział Chemii

Ćwiczenie 7 - grafika: GIMP

 


Celem ćwiczenia jest opanowanie umiejętności przetwarzania plików graficznych z zastosowaniem programu Gimp.

Gimp, grafika, przetwarzanie obrazów

Na dysku Google uwtórz katalog Ćwiczenie7, który później udostepnisz prowadzącemu.

 

 1. Wprowadzenie
  Gimp jest przeznaczony do tworzenia i przetwarzania plików graficznych. Program Gimp jest programem darmowym i można go pobrać ze strony http://www.gimp.org.

   

 2. Przygotowanie do ćwiczenia
  Aby wykonać to ćwiczenie przekopiuj do swojego katalogu domowego pliki dunes.jpg i fotka.jpg z katalogu /big/ETO/cw7 lub pobierz je bezpośrednio stąd: dunes.jpgfotka.jpg.

   

 3. Uruchamianie programu Gimp
  Program uruchom z menu, lub wpisując odpowiednią nazwę w dialogu uruchamiania (ALT-F2):

  W celu uruchomienia programu w polskiej wersji językowej (jeżeli z menu graficznego nie uruchomi się polska wersja) - należy w terminalu wpisać polecenie:

    setenv LANG pl_PL

  uruchomić program Gimp w terminalu tekstowym pisząc po prostu gimp i nacisnąć ENTER.

  Na ekranie pojawiają się trzy nowe okna, które można sobie wygodnie rozmieścić na ekranie:

   

   

  Pierwsze okno zawiera zaawansowane opcje, których na razie nie będziemy używać.

  Drugie okno zawiera główne menu programu Gimp:

  .

   

 4. Skalowanie rysunków
  Klikając prawym przyciskiem na trzecim oknie ("czystym") wybieramy pozycję Plik a następnie opcję Otwórz. Otwiera się nowe menu z którego wybieramy nazwę pliku dunes.jpg. Otwiera się dodatkowe okno zawierające plik z grafiką:

  Gimp automatycznie zmienia rozmiar rysunku w taki sposób aby cały rysunek mieścił się w otwieranym oknie. W dolnej części okienka z rysunkiem znajdziemy podstawowe informacje o pliku, który właśnie został otwarty. Podana jest wielkość pliku (4.02MB), czy rysunek w czasie wyświetlania został zmniejszony lub zwiększony aby zmieścił się w całości w oknie(w naszym przypadku program musiał zmniejszyć rysunek o 66% w relacji do oryginalnych rozmiarów). Możemy sami zmieniać wielkość rysunku do czego służą przyciski bezpośrednio przy liczbie pokazującej aktualne zmniejszenie/zwiększenie rysunku. Okno w którym otwarty został rysunek otacza skala, która pozwala na określenie rozmiaru. W tym momencie wielkość rysunku wyrażona jest w postaci liczby tzw. pikseli określających wysokość i szerokość rysunku. Możemy zmienić tę skalę na np. skalę wyrażoną w milimetrach i do tego służy seria dwu przycisków obok symbolu px:

  Często zdarza się, że musimy zmienić rozmiar rysunku. Może się tak dziać z wielu powodów: rysunek musi mieć odpowiednią wielkość wyrażoną np. w centymetrach lub calach aby ładnie mieścił się np. na stronie WWW, albo potrzebujemy rysunku o odpowiedniej wielkości pliku wyrażonego np. w MB czy kB aby mieścił się w e-mailu, albo potrzebujemy pliku o odpowiednich rozmiarach wyrażonych w pikselach aby np. mógł służyć jako tapeta w telefonie komórkowym. Manewrowanie rozmiarami pliku jest bardzo delikatnym zadaniem, bo w wyniku prostego zmniejszania, lub zwiekszania możemy utracić proporcje rysunku (zniekształcić go), jego rozdzielczość a czasami nawet i kolory. Gimp oferuje bardzo duże możliwości w manewrowaniu rozmiarami pliku. Aby zmienić rozmiary rysunku wybieramy z menu okna w którym jest otwarty rysunek Obraz a następnie z rozwiniętego menu opcję Skaluj obraz. Pojawia się nowe okno z opcjami skalowania obrazu:

  Możemy w tym menu operować wielkością rysunku, a wielkość może być wyrażona w różnych jednostkach w naszym przypadku wielkość obrazu jest wyrażona w pikselach (możemy to zmienić). Załóżmy, że chcemy obrazek który mamy powiększyć z obecnej szerokości 1024 piksele do szerokości 2000 pikseli. W tym celu w polu Szerokość wpisujemy liczbę 2000 i naciskamy ENTER. Proszę zauważyć, że po zmianie szerokości automatycznie zmieniła się też Wysokość tak aby rysunek zmienił się proporcjonalnie. Wysokość i szerokość są ze sobą związane o czym świadczy mały znaczek łańcuszka rozpietego pomiedzy nimi (można tę zależność zlikwidować). Po zmianie rozmiarów w opcji Interpolacja zmianiamy Sześcienna na Brak i naciskamy przycisk Skaluj. Jeżeli przyjrzelibyśmy się rysunkowi w dużym powiększeniu, powinniśmy zaobserwować podobny efekt:

  Proszę odnaleźć jaka jest wielkość tego rysunku w MB? Wykonane przez nas skalowanie było skalowaniem prostym. Zmieniliśmy rozmiar rysunku więc program musiał "dodać" nowe piksele do rysunku aby go powiększyć. Dodawanie pikseli odbywało się na zasadzie ich "podziału". Każdy nowy piksel odziedziczył dokładnie taki sam kolor jak jego "przodek". Widać, że rysunek wyrażnie przybrał "ziarnistą" strukturę jak temu zaradzić? Wykonajmy jeszcze jedno skalowanie przy pomocy głównego menu wczytujemy jeszcze raz plik dunes.jpg. Otwieramy menu Obraz wybieramy opcję Skaluj, wpisujemy nową wysokość 2000 pikseli naciskamy ENTER a z menu Interpolacja wybieramy opcję Sześcienna i naciskamy przycisk Skaluj. Dostajemy nowy wariant naszego obrazka:

  Czym się one różnią między sobą? Tym razem program też "wytworzył" nowe piksele ale tym razem nowe piksele zostały pokolorowane "wypadkową" kolorów pikseli z nimi sąsiadujących. Pokazano jak rysunki powiększać ale w podoby sposób odbywa się też ich zminiejszanie. Wyprodukowane rysunki są bardzo duże więc nie będziemy ich zapisywać, wybieramy z menu Plik następnie opcję Zamknij pojawia się pytanie w którym wybieramy opcję Nie zapisuj. To samo powtarzamy dla drugiego rysunku.

   

 5. Kadrowanie

  Czasami potrzebujemy z całego rysunku jedynie jego fragment. Za pomocą Gimpa można wykonać taką operację nazywaną kadrowaniem. W tym celu jeszcze raz wczytujemy rysunek dunes.jpg. Z menu głównego programu wybieramy opcję Kadrowanie:

  kursor zmienia się w mały rysunek skalpela. Klikamy w jakiś punkt na rysunku z którego chcemy wyciąć mniejszy fragment i przeciągając myszką po rysunku zaznaczamy pole obszar rysunku który nas interesuje:

  a następnie klikamy wewnątrz zaznaczonego obszaru. W miejsce oryginalnego rysunku pojawia się teraz tylko zaznaczony przez nas fragment:

  Aby go teraz zapisać wybieramy Plik a następnie opcję Zapisz jako. W nowym oknie wpisujemy w polu Nazwa dunes-maly.jpg i naciskamy Zapisz. Pojawia się jeszcze jedno okno w którym wybieramy OK (akceptujemy domyślne opcje). Gimp zapisuje pliki w bardzo wielu formatach, my wybraliśmy format JPG ale możemy wybrać inny używając innego rozszerzenia. Czy potrafisz otworzyć nowoutworzony plik za pomocą Gimp-a?
  Zapisany przed chwilą plik dunes-maly.jpg prześlij na swój dysk Google do katalogu Ćwiczenie7.

   

 6. Zrzuty ekranu

  Dość często zdarza się, że mamy coś na ekranie (pojedyncze okno, cała zawartość ekranu) co chcielibyśmy zachować. Przy pomocy Gimpa jest to bardzo proste. Z menu głównego wybieramy Plik a następnie opcję Utwórz i opcję Zrzut Ekranu.

  Pojawia się nowe okno:

  Jeśli wybierzemy opcję Pojedyncze Okno naciśniemy klawisz Zrzut i klikniemy na dowolne okno otwate na ekranie to Gimp otworzy nowe okienko z zachowanym obrazem. Jeśli wybierzemy opcję Cały ekran to po chwili otworzy się okno Gimpa z "fotografią" całego ekranu, co może wyglądać tak:

  .

   

 7. Klonowanie tekstury

  Niejednokrotnie jesteśmy zmuszeni do wykonania różnego rodzaju fotomontaży. Gdy używamy normalnego pędzla, będą one od razu widoczne, dlatego przydatna opcją jest klonowanie tekstury. Z menu wybierz symbol pieczątki a następnie przytrzymując klawisz „CTRL” lewym klawiszem myszy zaznaczasz obszar do klonowania. Puszczamy „CTRL” i już możemy malować teksturą z obrazu. Uwaga, wraz z malowaniem obszar kopiowany przemieszcza się.

  Zadanie: Używając klonowania spróbuj wymazać śmigło tak jak na przykładzie poniżej.

 8. Obrazek helikoptera pobierz z katalogu /big/ETO/cw7 lub zapisz bezpośrednio z przeglądarki (helikopter.jpg) .

  Obraz, jaki powinieneś otrzymać, powinien wyglądać mniej więcej tak:

  Zadanie: Używając Internetu, lub katalogu z plikami do ćwiczenia (/big/ETO/cw7) znajdź obrazek butelki Coca Coli. Następnie używając narzędzia do dowolnego zaznaczania obszaru obrysuj butelkę. Obrysowaną butelkę skopiuj do pamięci komputera a następnie wklej do obrazka z helikopterem. Poeksperymentuj z narzędziem do skalowania obrazu by uzyskać efekt podobny jak na poniższym rysunku. Zapisz obrazek pod nazwą helikopter-cola.png


   
 9. Plik helikopter-cola.jpg prześlij na swój dysk Google, do katalogu Ćwiczenie7.

  Ten sposób przenoszenia wycinka obrazu do innego jest dobry dla małych lub prostych obiektów. W przypadku potrzeby pozbycia się większej części obrazu, lub zdefiniowania przezroczystości zastosujemy (za kilka chwil) inna technikę.

 10. Retusz fotografii

  Obecnie tradycyjna fotografia oparta na fotochemii jest wypierana przez fotografię cyfrową. Często wykonując zdjęcia nie jesteśmy zadowoleni z uzyskanych efektów i pojawia się ochota aby takie zdjęcia trochę "poprawić". Proszę wczytac do programu Gimp plik o nazwie fotka.jpg. Co nam się bardzo nie podoba na tym zdjęciu to efekt "czerwonych oczu" nagminie pojawiający się na zdjęciach wykonanych z użyciem lampy błyskowej i jakaś plamka pod prawym okiem:

  Nasz retusz zaczniemy od oczu. Po pierwsze powiększymy tylko obszar który nas interesuje w tym celu z menu głównego wybieramy opcję powiększenie:

  i zaznaczamy myszką interesujący nas obszar czego efekt będzie wyglądał tak:

  Następnie z menu głównego wybieramy opcję zaznaczania:

  i myszką zaznaczamy "czerwone oko":

  (ważne jest, aby kończąc zaznaczanie trafić dokładnie w punkt, z którego zaczęliśmy - inaczej zaznaczanie się nie zakończy). Z menu głównego wybieramy opcję wyboru kolorów:

  Pojawia się menu wyboru kolorów, które pozwala na mieszanie podstawowych kolorów: czerwonego (R) zielonego (G) i niebieskiego (B), tak aby uzyskać interesujący nas kombinację. Dodatkowo można wybrać nasycenie i odcień (wartości H,S,V). Musimy teraz dobrać jakiś kolor, który zastąpiłby "czerwone oko" czymś bardziej rzeczywistym (proszę popatrzeć jak wyglądają i mają kolor źrenice u sąsiadów). Tutaj wybrano następujący zestaw kolorów:

   

  Po wyborze koloru z menu głównego wybieramy opcję wypełniania kolorem zaznaczonych obszarów:

  a następnie klikamy na zaznaczony wcześniej obszar "czerwonego oka". Całą procedurę powtarzamy dla drugiego oka. Teraz zabieramy się za skazę pod prawym okiem (przy okazji widać jak wygląda "naprawione oko":

  Aby zlikwidować przebarwienie musimy zorientować się jaki kolor ma normalna skóra w okolicy. W tym celu z menu głównego wybieramy opcję Pobierz kolor:

  i klikamy w okolice plamki której chemy się pozbyć. Po kliknieciu "pipetką" na rysunku, w miejscu, gdzie podany jest aktualny kolor rysowania pojawia się wybrany właśnie kolor:

  Teraz możemy przeprowadzić usuwanie przebarwienia. W tym celu z menu głównego wybieramy opcję pędzel:

  W Gimpie można używać różnych pędzli my będziemy używać pędzla tzw. "Fuzzy" który mocno pokrywa miejsca gdzie pędzel dotyka malowanej powierzchni ale jednocześnie część farby "rozpryskuje się" na boki. Możemy regulować przy pomocy opcji Krycie jak mocno nasza farba jest rozcieńczona. Po wyborze farby i narzędzi malujemy, a efekt powinien być taki:

  Nasze dzieło po ukończeniu powinno wyglądać jak na poniższym przykładzie:

 11.  

   Prześlij plik fotka-poprawiona.png na swój dysk Google, do katalogu Ćwiczenie7.

   

   

 12. Przezroczystości
  Zapisz z przeglądarki prezentowaną poniżej grafikę prostego dwucukru na niebieskim tle,  lub   pobierz ten plik (skopiuj) z katalogu /big/ETO/cw7, plik nazywa się struktura.jpg

  Twoje zadanie polega na przygotowaniu tej grafiki w taki sposób, aby można ją było wkleić do prezentacji lub innego obrazka bez niebieskiego tła.

  Jeżeli mamy do czynienia z prostą sytuacją, w której usunąć trzeba jednolite tło, w jednym, określonym kolorze, to najprościej jest to zrobić zamieniając ten kolor na specjalną warstwę definiującą przezroczystości. W grafice nazywa się ją "kanałem alfa". Zamień niebieskie tło na kanał alfa wybierając z menu (prawy przycisk myszy na obrazku) pozycje: "Warstwa > Przezroczystość > Zamiana koloru na alfę...", jak na grafice:

  W nowym okienku kliknij na ramkę, w której zdefiniowany jest kolor, który będziemy zastępowali przezroczystością (numer "1" na kolejnej grafice), później kliknij narzędzie wyboru koloru ("pipetkę") - numer "2" i w końcu wskaż dowolny punkt na tle, które ma zostac wycięte (numer "3"):

  Po zatwierdzeniu obydwu uruchomionych dialogów (przyciskami "OK") niebieski kolor z tła zniknie bez śladu...
  W miejscu koloru widzimy teraz kratkę/szachownicę. W ten sposób Gimp oznacza obszar, w którym nie został zdefiniowany żaden kolor:

  Aby zachować taki obrazek do późniejszego wykorzystania musisz go zapisać w formacie, który umożliwia przechowywanie informacji o przezroczystości - format "jpeg" do takich nie należy. Najlepiej (bo bez straty jakości) zapisać swoja grafikę w formacie PNG (z rozszerzeniem "png"). Tylko wtedy możliwe będzie wklejenie takiej grafiki bez tła do prezentacji, dokumentu lub do innej grafiki.

  Dodatkowa informacja - tę część możesz pominąć :)
  Jeżeli w jakimś pliku graficznym do "wycięcia" jest więcej, niż jeden kolor, to nie można prosto zamienić jednego, wybranego koloru na kanał alfa, ponieważ to nie wystarczy. W takim przypadku należy najpierw do pliku oddać kanał alfa ("Warstwa > Przezroczystość > Dodaj kanał alfa") - o ile kanału alfa jeszcze w nim nie było, a następnie dowolnym sposobem należy zaznaczyć dowolny fragment grafiki (narzędziami do zaznaczania) lub kolor (narzedziem do wyboru koloru) i go wyciąć (Ctrl-X).
  Podczas wycinania (usuwania) fragmentu grafiki w sytuacji, kiedy został zdefiniowany kanał alfa powoduje, że wycięte obszary stają się przezroczyste (a nie w kolorze tła). Można tym sposobem usuwać z dowolnej grafiki dowolne elementy, zaś pozostałą część zapisać w formacie png - do wykorzystania w dowolnym momencie i celu.
  Tworzenie przezroczystych obszarów zamiast tła w konkretnym kolorze jest szczególnie przydatne np. podczas tworzenia prezentacji multimedialnych, kiedy np. tło slajdu ma określony kolor, nizależny od wstawianej grafiki. O wiele ładniej wyglądałby sam kolorowy kwiatek na trawiastej łące, niż ten sam kwiatek na tle białego prostokąta wklejony na tę samą trawiastą łąkę...

   

  Wklej swoją wyciętą z tła strukturę na tło zrobione z tego obrazka (obrazek ten możesz też pobrać z katalogu /big/ETO/cw7 plik nazywa się tlo.jpg). Na połączonej grafice dodaj swoje imię zapisane w wybranym kolorze. Do imienia możesz też dodać cień ("Filtry > Światło i cień > Rzucanie cienia..."). Możesz osiągnąć wynik podobny do:

  Powstały obraz zapisz pod nazwą grafika.png i prześlij do katalogu Ćwiczenie7 na swoim dysku Google.

   

   

 13. Obróbka fotografii
  Profesjonalnie odnawianie starych fotografii jest bardzo kosztowne. Używając darmowego GIMP’a możemy to zrobić samodzielnie, inwestując tylko trochę czasu i zapału.

  Zadanie: Eksperymentuj z ustawieniem kolorów oraz dostępnymi filtrami a także z opcją pobrania koloru, aerografem i klonowaniem tekstury, by uzyskać przynajmniej podobny efekt jak poniżej. Obrazek foto1.jpg pobierz z katalogu /big/ETO/cw7 lub zapisz z przeglądarki.

  Zdjęcie do przerobienia (oryginalne; foto1.jpg):

  Efekt do uzyskania (po przeróbce):

  Wykaż się inwencją i kreatywnością. Każda modyfikacja, która podniesie czytelność starej fotografii jest dobra... Gotowy plik zapisz pod nazwą foto2.png
  Plik foto2.png prześlij na swój dysk Google, do katalogu Ćwiczenie7.
   

 14. Katalog Ćwiczenie7 na dysku Google udostępnij prowadzącemu (powinien zawierać 5 plików graficznych).

   

   

 15. Podsumowanie ćwiczenia
  • umiejętność skalowania i kadrowania rysunków;
  • umiejętność retuszu fotografii;
  • umiejętność zapisu grafiki w dowolnym formacie;

   

 16. Problemy i zagadnienia
  • czy skalowanie to proste "zmniejszanie" lub "zwiększanie" rysunku?
  • czy retusz fotografii to oszustwo?

   

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Magdalena Ślusarz
Treść wprowadzona przez: Magdalena Ślusarz
Ostatnia modyfikacja: 
niedziela, 30 marca 2014 roku, 18:35