fbpx Tematyka badań | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Tematyka badań

Tematyka badań

Tematyka badań realizowanych w Zespole Glikochemii

dr hab. Beata Liberek, prof. UG

Temat 1: Poszukiwanie inhibitorów syntazy GlcN-6P o właściwościach przeciwgrzybowych

Temat 2: Cukrowe aminokwasy i ich polimery

Temat 3: Badania konformacyjne pierścienia furanozowego

 

dr hab. Henryk Myszka*

Temat 1: Synteza, budowa i właściwości D-glikozaminozydów betuliny

Temat 2: Zastosowanie reakcji Mitsunobu w syntezie O-amino pochodnych D-glikozaminozydów

Temat 3: Synteza i właściwości D-glikozaminozydów diosgenylu

 

Zainteresowanych odsyłam również do mojej strony

 

dr hab. Andrzej Nowacki

Temat 1: Aminocukry jako komponenty wieloskładnikowej domino-reakcji Hantzscha

Temat 2: Badania konformacji i komplementarności TNA z RNA i DNA

Temat 3: Badania równowag kwasowo-zasadowych wybranych grup leków

Temat 4: Badania oddziaływań cieczy jonowych z lekami

Temat 5: Badania konformacyjne i mechanistyczne w cukrach

 

dr Daria Grzywacz

Temat 1: Synteza, budowa i właściwości D-glikozaminozydów betuliny

 

 

*dr hab. Henryk Myszka - jest wykładowcą w Katedrze Chemii Ogólnej i Nieorganicznej, naukowo pracuje w Zespole Glikochemii

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 23 lipca 2020 roku, 1:35